Wynagrodzenie

Adwokat Karolina Falewska

Kancelaria stosuje następujące sposoby wynagrodzenia:

 • Wynagrodzenie ryczałtowe.
 • Rozliczenie godzinowe.
 • Wynagrodzenie za poprowadzenie danej sprawy – jego podstawę stanowi Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku, w którym określono tak zwane „stawki minimalne”.
Zgodnie ze wspomnianym Rozporządzeniem stawki minimalne zastępstwa procesowego wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
 • do 500 zł
 • od 500 zł do 1.500 zł
 • od 1.500 zł do 5.000 zł
 • od 5.000 zł do 10.000 zł
 • od 10.000 zł do 50.000 zł
 • od 50.000 zł do 200.000 zł
 • Powyżej 200.000 zł
 • 120 zł
 • 360 zł
 • 1.200 zł
 • 2.400 zł
 • 4.800 zł
 • 7.200 zł
 • 14.400 zł

Należy zaznaczyć, że całkowity koszt prowadzenia sprawy, oprócz wynagrodzenia adwokata obejmuje również koszty sądowe. Zalicza się do nich m.in. opłatę sądową, którą obowiązany jest uiścić powód wnosząc pozew do sądu. Ponadto dodatkowe koszty mogą wynikać z konieczności powołania biegłego sądowego.

Wspomniane Rozporządzenie określa również stawki w innych sprawach.