Windykacja i Egzekucja Należności

Klient Biznesowy

Windykacja i egzekucja należności

Ze strony Kancelarii w zakresie windykacji Kancelaria udziela wsparcia w następującym zakresie:

  • Przygotowywanie wezwań do zapłaty.
  • Pomoc w polubownym rozwiązywaniu sporów.
  • Przygotowywanie wniosków egzekucyjnych.
  • Nadzorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego we współpracy z komornikiem sądowym.
  • Pomoc w sporządzaniu skarg na czynności komornika, a także powództw przeciwegzekucyjnych.