Umowy Cywilnoprawne

Klient Indywidualny

Umowy Cywilnoprawne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w następującym zakresie:

  • Przygotowywanie opinii prawnych, w tym opiniowanie przedstawionych przez Klienta projektów umów, szczególności umów sprzedaży, o roboty budowlane, najmu, podnajmu, dzierżawy, zlecenia, o dzieło, agencyjnych.
  • Sporządzanie wyżej wymienionych umów cywilnoprawnych.
  • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z umów, a także czynów niedozwolonych.