Prawo Rodzinne

Klient Indywidualny

Prawo Rodzinne

Kancelaria w zakresie prawa rodzinnego świadczy na rzecz klientów następujące usługi:

  • Przygotowanie pozwów rozwodowych.
  • Przygotowanie pozwów dotyczących orzeczenia separacji.
  • Prowadzenie w imieniu klienta spraw sądowych.
  • Wstępowanie do toczącego się postępowania zarówno przed sądem I jak i II instancji.
  • Uczestniczenie w negocjacjach dotyczących warunków rozwodu między małżonkami.
  • Reprezentowanie Klienta w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego.
  • Prowadzenie spraw o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka, a także na rzecz rozwiedzionego małżonka.
  • Reprezentacja klienta przed sadem w sprawach o podwyższenie lub obniżenie a także w sprawach o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.