Prawo Pracy

Klient Indywidualny

Prawo Pracy

Kancelaria oferuje pomoc prawną z zakresu prawa pracy – zarówno indywidualnego jak i zbiorowego w następującym zakresie:

  • Dochodzenie roszczeń o ustalenie istnienia stosunku pracy.
  • Dochodzenie roszczeń z tytułu wynagrodzenia za pracę, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.
  • Dochodzenie roszczeń o odszkodowanie lub o przywrócenie do pracy.
  • Dochodzenie roszczeń z tytułu mobbingu, ochrony dóbr osobistych, dyskryminacji w zatrudnieniu.
  • Dochodzenie roszczeń z tytułu wypadku przy pracy (m. in. postępowanie powypadkowe, roszczenia pracowników)
  • Prowadzenie spraw sądowych przed sądami wszystkich instancji.
  • doradztwo w zakresie praw przysługującym pracownicom w ciąży.
  • Pomoc przy wypowiadaniu umów o pracę.
  • Doradztwo prawne w sprawach nawiązywania oraz rozwiązywania stosunku pracy.
  • Sporządzanie informacji oraz opinii prawnych w kwestiach dotyczących prawa pracy.