Prawo Podatkowe

Klient Biznesowy

Prawo Podatkowe

Kancelaria świadczy usługi w następującym zakresie:

 • Doradztwo prawne w zakresie problematyki związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym opracowywanie opinii prawno-podatkowych dotyczącej bieżącej działalności gospodarczej
 • Sporządzanie pism do organów podatkowych
 • Pomoc w sporządzaniu skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, a także odwołań do izb skarbowych
 • Doradztwo prawne obejmujące:
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych
  • Podatek dochodowy od osób prawnych
  • Podatek VAT
  • Podatek akcyzowy
  • Rozliczenia podatku od spadków i darowizn
  • Rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych