Prawo Konsumenckie

Klient Indywidualny

Prawo Konsumenckie

Rosnąca świadomość konsumentów oraz konkurencja na rynku sprawia, że wymagania względem przedsiębiorców stale wzrastają. Wpływa na to w dużej mierze permanentnie rozwijające się ustawodawstwo zarówno polskie jak i europejskie.
Kancelaria oferuje pomoc prawną w następującym zakresie:

  • Porady prawne w zakresie ochrony praw konsumentów.
  • Analiza umów, regulaminów, wzorców umów pod kątem ich zgodności z obowiązującym prawem.
  • Reprezentowanie Klienta w postępowaniu reklamacyjnym - przedsądowym jak i sądowym.